Wilhelminaoord – Hooiweg 1

Van deze woning is niet veel bekend. Op enig moment werd het bewoond door Jan Bijker. Die verhuisde naar de M.E. van der Meulenweg en daarna stond het pand leeg. De Maatschappij van Weldadigheid verkocht het aan A. P . Bollaert uit Assen die het opknapte en het als recreatiewoning gebruikte. Na zijn vertrek is het weer permanent bewoond.