Wilhelminaoord – M.A. van Naamen van Eemneslaan 12

In deze originele koloniewoning aan de Van Eemneslaan, ongeveer bij de aansluiting van de Oranjelaan, woonde lang tijd de fam. Klaas Vogelzang. Eén van de zonen, Gerard, nam de huur over, totdat die noordelijker aan deze “Kippenregel” ging wonen. De laatste bewoners van het witte huisje waren broer en zus Jan en Klaasje Doorten. Het pand raakte daarna in verval. Rond 1972 was er enkele jaren lang nog een jeugdhonk in gevestigd. De beeltenis van de toen populaire Jimi Hendrix prijkte op de voorgevel. De Maatschappij van Weldadigheid verkocht vervolgens de bouwval, waarna de nieuwe eigenaar tot herbouw overging. 

Wilhelminaoord-Kipperegel 12
Een opname uit de tijd dat er in het huis een jeugdsoos was gevestigd.
Jaartal: 31 augustus 1972. Bron: M. van Nieuwenhoven, Noordwolde
Wilhelminaoord-Kipperegel 12
De nieuwe woning. Jaartal: 5 juli 2011. Bron: M. van Nieuwenhoven, Noordwolde