Wilhelminaoord – Kon. Wilhelminalaan 51 (Koloniekerkje)

Wilhelminaoord - Koningin Wilhelminalaan 51
Wilhelminaoord – Koloniekerkje Jaartal: mogelijk 1915. Bron: ’t Fledder Kerspel

De geschiedenis van de kerk in Wilhelminaoord hangt nauw samen met die van de Maatschappij van Weldadigheid. In de begin werden kolonisten van protestante huize geacht de kerk te Vledder te bezoeken. Na verloop van tijd groeide de behoefte aan een eigen kerk voor de kolonisten. De kerk in Vledder was te klein en de afstand tot de kolonie was te groot. De kerk werd in 1851 gebouwd.

Wilhelminaoord - Koloniekerkje

De eerste steen van de kerk is gelegd door jhr. J.C. van Hoorn van Burgh, commissaris van de Maatschappij van Weldadigheid. Bij de restauratie van de kerk is de eerste steen overgebracht van de noordermuur van de kerk naar de voorgevel boven de ingang.

In KerspelStokkies nr. 14, april 2008 staat een uitgebreid verhaal over de Koloniekerk.


laatste aanpassing: 23 maart 2022