Wilhelminaoord – Kon. Wilhelminalaan 4 (lagere school)

In 1953 is er, tegen de Drents-Friese grens, een school gebouwd . Volgens het krantenartikel is het burgemeester Jhr. Holthe tot Echten die de officiële opening doet .
De school bestaat uit twee lokalen. De gymzaal (uit 1932) wordt van Boschoord naar Wilhelminaoord verplaatst.

Wilhelminaoord - Koningin Wilhelminalaan 4
De school is klaar. Jaartal: december 1953. Bron: Henk Hinkema
Wilhelminaoord - Koningin Wilhelminalaan 4
De school is klaar. Jaartal: december 1953. Bron: Henk Hinkema
Wilhelminaoord - Koningin Wilhelminalaan 4
Nieuwe school in Wilhelminaoord, door Henk Hinkema. Jaartal: december 1953. Bron: de Stellingwerk (Wolvega)- M. van Nieuwenhoven, Noordwolde

Wilhelminaoord - Koningin Wilhelminalaan 4
Achter de schoolmeesterswoning (en achter de meisjes op de foto) staat de school.
Jaartal : 1914 – 1918. Bron: P. Oosterhof, Assen

Deze school vervangt daarmee de school die in 1872 gebouwd is. Deze oude school werd ook wel Rijksschool II genoemd. Bij die school was ook een schoolmeesterswoning gebouwd.


laatste aanpassing: 26 maart 2023