Wilhelminaoord – Kon. Wilhelminalaan 54

Het huis werd tot medio 1947 bewoond door de familie Janssen  verder is er nog niets bekend.