Wilhelminaoord – Linthorst Homanstraat 14 (Dorpshuis)

In 1912 werd er door de Maatschappij van Weldadigheid een bedrag van fl 4500,- vrijgemaakt voor een vergaderlokaal te Frederiksoord. Op 13 mei 1915 werd het gebouw feestelijk geopend onder de naam Ons Dorpshuis.
Het gebouw stond ook te boek als gebouw van O en O (Onderwijs en Ontspanning).
Er werden diverse activiteiten georganiseerd waaronder naailessen.
Tegenwoordig is de stichting “Ons Dorpshuis” de eigenaar en deze stichting beheert het ook. Het gebouw staat nog steeds op dezelfde plaats maar door herindelingen en wijzigingen van dorpsgrenzen valt het nu onder Wilhelminaoord. “Ons Dorpshuis” is een van de oudste nog bestaande dorpshuizen  van Drenthe.

In KerspelStokkies nr 1 is een uitgebreid verhaal te vinden over het dorpshuis

Wilhelminaoord-Linthorst Homanstraat14
Het dorpshuis rond de opening op 13 mei 1915.
Jaartal: 1915. Bron: P. Oosterhof, Assen
Het dorpshuis. Jaartal: juni 1965. Bron: A.K. Bovenkamp, Vledder
Wilhelminaoord-Linthorst Homanstraat14
Het dorpshuis. Jaartal: 5 juli 2006. Bron: M.G.N. Krijnen