Wilhelminaoord – Oranjelaan 6 – 8 (OLS)

Hier zat het schooltje, gebouwd in 1821, van de Maatschappij van Weldadigheid. Ook de meesterswoning was er ondergebracht. ’s Ochtends was er les voor leerlingen van 6 tot 13 jaar, ’s middags voor de oudere meisjes en ’s avonds voor de oudere jongens. het onderwijs in de Koloniën stond onder leiding van schoolmeester Jan Hessels van Wolda.

Wilhelminaoord-Oranjelaan 6-8
Het pand in slechte staat.
Jaartal: onbekend. Bron: Maatschappij van Weldadigheid.
Wilhelminaoord-Oranjelaan6-8
Het pand is tegenwoordig in gebruik als woning.
Jaartal: 31 mei 2018. Bron: M.G.N. Krijnen