Wilhelminaoord – Kon. Wilhelminalaan 48 (RK Kerk)

Wilhelminaoord - Koningin Wilhelminalaan 48
De RK Kerk in de tijd dat de tram nog reed.
Jaartal: na 1912. Bron: P. Oosterhof, Assen

Deze kerk is gebouwd en opgeleverd in 1845 en heeft dienst gedaan tot april 1965.
Op 6 juni 1961 wordt de kerk en pastorie, tuin en kerkhof voor het symbolische bedrag van 1 gulden overgedragen van de Maatschappij van Weldadigheid aan de parochie.
In augustus 1964 wordt een vergunning gegeven om een nieuwe kerk te bouwen. Deze wordt gebouwd in de tuin achter de oude kerk. Nadat de bouw afgerond is en de nieuwe kerk in gebruik is wordt de oude afgebroken.
Van de beide kerken zijn de eerste stenen nog aanwezig. De eerste steen van de oude kerk zat boven de ingang. Deze steen zit nu, samen met de eerste steen van de nieuwe, in een binnenwand van de kerk.

Wilhelminaoord - Koningin Wilhelminalaan 48
De eerste steen van de oude kerk
Wilhelminaoord - Koningin Wilhelminalaan 48
De eerste steen van de nieuwe kerk.

In KerspelStokkies nr 8, april 2006 is er een uitgebreid verhaal te vinden over deze kerk.