Wilhelminaoord – Kon. Wilhelminalaan 24 (Rustoord II)

Wilhelminaoord - Rustoord II
Wilhelminaoord – Rustoord II. Jaartal: 1906. Bron: P. Oosterhof, Assen

In 1893 neemt de Maatschappij van Weldadigheid Rustooord I in gebruik.
De dag waarop precies 75 jaar geleden was Johannes van den Bosch de eerste steen voor een kolonistenhuisje had gelegd.
Dit ‘bejaardentehuis’ was nodig, omdat bejaarde vrijboeren niet meer in staat waren hun landerijen te bewerken. Na vrij korte tijd bleek er behoefte aan meer capaciteit, vooral ook voor alleenstaanden. Daarop werd Rustoord II gebouwd.
Rond 1904 werd het gebouw opgeleverd.

In de jaren 60 diende het gebouw onder invloed van veranderde eisen op het gebied van ondermeer veiligheid en comfort zodanig te worden verbouwd dat besloten werd een geheel nieuw complex neer te zetten: De Menning.  Rustoord II verloor daarmee haar functie. Sinds 1969 is het eigendom van de gemeente Den Haag met de naam School in het bos, Buitencentrum Wilhelminaoord. Het wordt gebruikt voor allerlei activiteiten en programma’s waarin natuur, landschap, heden en verleden aan bod komen en bestemd is voor groepen bestaande uit basisschool leerlingen. Op het bijbehorende 3 ha grote terrein is daarom een themapark aangelegd met o.a. een drietal nagebouwde behuizingen uit bijvoorbeeld de steen en bronstijd.