Doldersum – Boylerstraat 1 (Huis Jachtopziener)

De eigenaar van een groot deel van de grond rondom Vledder, baron T.E.J van der Feltz, liet dit huisje bouwen voor de toenmalige jachtopziener Kramer uit Nijensleek. De woning werd gebouwd in een gebied dat met name gebruikt werd voor de jacht. Rond 1920 kocht de Maatschappij van Weldadigheid circa 500 hectare grond van de Baron voor ontginningsdoeleinden. In 1970 werd het ‘Doldersummerveld’ overgedragen aan natuurbeheerder ‘Het Drents Landschap’.
Het monument ter nagedachtenis aan Willem Huender stond eerst voor de woning, later is het verplaatst naar de brink.

De woning is nu in particulier bezit.