Frederiksoord – Tuinbouwschool

F.H.L. van Swieten
Frederiksoord-Tuinbouwschool
Frederiksoord-Tuinbouwschool. In de beginperiode, slechts 1 verdieping. Jaartal: 1884-1885. Bron: fam. Egbers-Mos, Dordrecht

Majoor Frederic Henri Louis van Swieten, gepensioneerd Majoor der Cavalerie te Delft, had de wens dat er in de koloniën van de Maatschappij een soort modelhoeve werd gebouwd. Aan deze modelboerderij kon tevens een soort ambachtsschool worden verbonden voor landbouwonderwijs, timmer-, smids- en tekenonderricht. 
Zo schrijft hij op 1 december 1881 naar het bestuur van de Maatschappij van Weldadigheid, dat hij de naam van zijn overleden zoon, Gerard Adriaan, daaraan wil verbinden.
Als voorbeeld diende de school in het Belgische Ruysselede, in de streek tussen Brugge en Gent, waar vijfhonderd jongens werden geschoold in land- en tuinbouw of opgeleid voor een ambacht.  Van Swieten stelt  fl. 40.000,– beschikbaar voor stichting, onderhoud en exploitatie van de tuinbouwschool. 

Plaquette op de voorgevel van het gebouw

Het gebouw, naar een ontwerp van G.J. Boswinkel (opzichter in dienst van de Maatschappij van Weldadigheid), werd op 25 september 1884 in gebruik genomen. De kosten van de bouw: fl. 6272,–.
De school kreeg de naam Gerard Adriaan van Swieten Tuinbouwschool.

In 1889 vond er al een uitbreiding plaats en bouwde men een verdieping op het gebouw.
A.C. Ide is de eerste directeur van de school.

Frederiksoord-Tuinbouwschool
Op de foto waarschijnlijk A.C. Ide
Jaartal: ongeveer 1896. Bron; ’t Fledder Kerspel
Frederiksoord-Tuinbouwschool
Op de foto waarschijnlijk A.C. Ide, zijn vrouw en hun 2 kinderen. Jaartal: ongeveer 1892. Bron; ’t Fledder Kerspel
Frederiksoord-Tuinbouwschool
De uitbreiding vanaf de tuinkant gezien
Jaartal: voor 1909. Bron: archief D. van Raalte

Een tweede uitbreiding vind plaats in 1901 en werd aan de achterzijde van het gebouw gerealiseerd. De uitbouw bestond uit: een (grote) kelder een schoollokaal, een directeurskamer, twee toiletten en een eigen ingang. In 1937 is de volgende uitbreiding aan de beurt: drie grote klaslokalen, een lerarenkamer en een gang.

Frederiksoord-Tuinbouwschool
Na de uitbreiding in 1937 gezien vanaf de Wynoldyweg
Jaartal: 1949. Bron: fam. Egbers-Mos, Dordrecht
Frederiksoord-Tuinbouwschool
Na de uitbreiding in 1937 Jaartal: 1949.
Bron: archief D. van Raalte

Het is 7 januari 1949 als de directeur van de Maatschappij van Weldadigheid aan het bestuur der Vereeniging van Oud-Leerlingen der Gerard van Swieten Tuinbouwschool schrijft “Hierbij delen wij U mede, dat de naam onzer tuinbouwschool met ingang van 4 januari 1949 door ons is gewijzigd en van die datum af zal heten Gerard Adriaan van Swieten Middelbare Tuinbouwschool. Wij hebben bemerkt dat in sommige gevallen de naam onzer school afgekort werd gebruikt. Nu de naam langer is geworden, bestaat de mogelijkheid tot uitbreiding van dit misbruik. Wij mogen U daaarom verzoeken er aan mede te werken, dat de nieuwe naam steeds voluit wordt gebezigd”

Alle aanbouwsels verdwenen met de nieuwe school, wel bleven er toen een aantal noodgebouwen, die in de loop van de jaren waren geplaatst, bestaan en in gebruik. De nieuwbouw was rond 1971 en in 1983 volgde nog een uitbreiding. Sinds 1984 werd de school gelijkgeschakeld met de overige in Nederland bestaande tuinbouwscholen en viel daarmee dus ook onder alle regelingen welke vanuit het landsbestuur werden vastgesteld.

Vlak na de ingebruikname van de nieuwe school verloor het zijn functie als school en in 1984 werd er het Klokkenmuseum geopend. In 2002 sloot het klokkenmuseum zijn deuren en sindsdien is het in gebruik als woning.Laatste aanpassing: 1 december 2023