Nijensleek – Hoofdweg 61 (oude OLS)

Vanaf zeker circa 1808 was er in Nijensleek al een zgn. winterschool, want daar werd toen een school voor gebouwd. De precieze locatie ons niet bekend. In 1837 is er een melding over de school te Nijensleek in de Staatscourant n.a.v. van een plaats gevonden hebbende omzetting van een zgn. “winterschool” naar een normale school waar het gehele jaar door les werd gegeven.

De school stond vanaf begin tot zeker 1847 bekend als bijschool van Vledder. Op 27 januari 1867 werd de status van de school bij gemeenteraadsbesluit veranderd van hulp- school in hoofdschool. Dit had vooral uitwerking op de salariëring van de onderwijzers. Rond 1880 vond men dat nieuwbouw van de scholen in de gemeente Vledder noodzakelijk was en werden er zowel in Vledder als in Nijensleek nieuwe scholen gebouwd.

De in Nijensleek aan de Hoofdweg  gebouwde school werd geopend op 05 september 1886, gebouwd door aannemer de Vries uit Oldeholtpade met een aanneemsom van fl 6247,-.

Nijensleek - Hoofdweg 61
De OLS aan de Hoofdweg. Jaartal: oktober 1950. Bron: ’t Fledder Kerspel


In 1909 werd de school verbouwd en een derde lokaal toegevoegd, maar pas in 1916 werd besloten een derde onderwijzer aan te stellen die in 1917 aanving met zijn werk, het lokaal stond 8 jaar leeg. In december 1950 werd de nieuwe school aan de Schoolweg betrokken.
Tussen 1950 en de sloop (rond 1968) is het pand voor meerdere doeleinden gebruikt. Zo zat er rond 1955 er De Noord Nederlandse Kopergieterij in, een gieterij van huishoudelijke en luxe producten. Ook werd het pand, in ieder geval tussen 1959 en 1967, gebruikt als opslagruimte van rotan meubelen voor firma Rohé te Noordwolde. De plaatselijke afdeling van de plattelandsvrouwen hebben er gebruik van gemaakt voor hun bijeenkomsten etc. etc.
Blijkens een krantenartikel van 14 juni 1967 werd door de gemeente Vledder de verhuur aan Rohe’ opgezegd en dienden zij per 31 augustus 1967 de ruimten, twee lokalen, te hebben verlaten. Dit gold ook voor de verenigingen die per die datum geen gebruik meer mochten maken van het gebouw. Dit in verband met de voorgenomen sloop van het pand.

Nijensleek - Hoofdweg 61
De woning op de plaats van de vroegere school
Jaartal: 9 juni 2015. Bron: M.G.N. Krijnen

Als we de oude luchtopnamen juist beoordelen staat de rechtermuur van de huidige gezinswoning ongeveer op de plaats waar de rechtermuur van de oude school stond, de school stond evenwijdig aan de Hoofdweg.

Rechts is nog juist de voormalige onderwijzerswoning te zien.


laatste aanpassing: 10 maart 2023