Nijensleek – Schoolweg 7 (nieuwe OLS)

Deze school is gebouwd als vervanging van de school aan de Hoofdweg. De school is in september 1950 in gebruik genomen en is als school in 1972 buiten gebruik gesteld. Toen werd een nieuwe school gebouwd in Wilhelminaoord aan de Linthorst Homanstraat waar de scholen van Nijensleek en Wilhelminaoord samen werden gevoegd.

Opening van het dorpshuis Griet’nsteede .
vlnr J. Voorwalt-Franssen, P Kamphuis, T. de Wit
Jaartal: 27 september 1975. Bron: M. Marks-de Wit, Boijl

Het gebouw aan de Schoolweg werd daarna gebruikt als dorpshuis, “Griet’nsteede” .
De opening daarvan geschiedde door Teeuwes de Wit, de bedenker van de naam van het dorpshuis. Het bord is later op de gevel gemonteerd.

 In 1984-1985 werd er verbouwd, en behoorlijk geïnvesteerd in meubilair. Toen werd er ook een als gymnastiek lokaal te gebruiken segment aangebouwd waar, onder andere, de leerlingen van de CBS “de Bron” gebruik van maakte. Ook was er een jeugdsoos gehuisvest. De heropening geschiedde door de Drentse gedeputeerde J. Hollenbeek Brouwer.

Nijensleek-Schoolweg7 OLS Tegelplateau
Tegelplateau,1985

Door hem werd de plaquette onthuld met daarop bovenstaande versje van Marga Kool en enkele data. De aanwezigen kregen ter herinnering een in een houten lijstje gevatte tegel met daarop de gelijke tekst. Ook werden er tegels uitgereikt aan donateurs en als presentje aan vrijwilligers die betrokken waren bij het dorpshuis.

Nijensleek-Schoolweg 7 OLS
Heropening van Griet’nsteede. vlnr. burgemeester Cees Verstegen, Jan Visser, Anno Fokkinga en Drentse gedeputeerde, Jan Hollenbeek Brouwer
Jaartal: 1985. Bron: M. van Nieuwenhoven, Noordwolde
Herdenkingstegel heropening dorpshuis Griet'nsteede
Herdenkingstegel heropening dorpshuis Griet’nsteede
Jaartal: 1985. Bron: M.G.N. Krijnen

Na de sloop van het pand zijn het bord “Griet’nsteede” en het tegeltableau bewaard gebleven. Het bord hangt nu aan de woning met nr. 7. Het tegeltableau is ondergebracht in ’t Werkt, het bedrijfsverzamelgebouw aan de Hoofdweg.


Laatste aanpassing: 10 maart 2023