NTM – Tram

Oversteek Majoor van Swietenlaan lok 453
Oversteek Majoor van Swietenlaan lok 453
Jaartal: 1 september 1962. Bron: J.G.C. van de Meene (W. Wijbenga)

Reeds in 1892 was er sprake van de aanleg van een tramlijntje met stoomtractie, tussen Steenwijk en Oosterwolde.
Toch zou het nog tot 1910 duren voordat met de aanleg een aanvang wordt gemaakt.

Route NTM Tram

De lijn doorkruiste de voormalige gemeente Vledder via Nijensleek, Frederiksoord en Wilhelminaoord.

In 1914 is het dan zover. Op 16 mei van dat jaar vindt de ‘maidentrip’ plaats. Dat was een feestelijke gebeurtenis.

Nieuwe Tilburgsche Courant, 22 mei 1914
Nieuwe Tilburgsche Courant - 22 mei 1914
Nieuwe Tilburgsche Courant – 22 mei 1914

De tram bracht echter niet alleen blijdschap.
Drie dagen na de opening, op 19 mei 1914 kwam de 8-jarige Willem van der Sluis om het leven.
Ook op 22 oktober 1917 vond er een ongeval plaats (tussen wat nu de huisnummers 25 en 27 zijn aan de Hoofdweg te Nijensleek) waarbij de 3-jarige Christina van de Heide om het leven komt.

Kaartverkooppunt bij Logement Frederiksoord
Kaartverkooppunt bij Logement Frederiksoord
Jaartal: ongeveer 1920. Bron: facebookgroep Wilhelminaoord

Hotel Frederiksoord fungeerde vanaf de opening van de lijn ook als kaartverkooppunt en wachtkamer.
Na de wisseling van de pachter van het hotel per 1 mei 1916 nam bakker Spikman de kaartverkoop over, de wachtkamer functie kon daar slechts zeer beperkt worden verleend hetgeen tot vragen in de gemeenteraad van Vledder leidde.

De tram is een uitkomst voor alle leerlingen die van Frederiksoord naar Steenwijk moeten (of andersom).

Het Vaderland – staat- en letterkundig nieuwsblad, 27 augustus 1936
Limburgsch dagblad, 20 augustus 1920

In 1920 wordt er zelfs in een Limburgsche krant vermeld dat er een bijna ongeluk heeft plaatsgevonden met de tram in Frederiksoord.In 1936 was het een koe die een tramontsporing veroorzaakte, aldus de krant “Het Vaderland – staat- en letterkundig Nieuwsblad” van 27 augustus 1936.

Scholieren in de tram

Kijkje in de tram, scholieren op weg naar school (HBS) tussen Frederiksoord en Steenwijk


Jaartal: 1930.

Bron: mw. C. van Dijk, Vledder


Scholieren in de tram
Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend Helena (Leentje) de Jong

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Helena (Leentje) de Jong

Geen scholier, maar ze werkte in Steenwijk en gebruikte de tram om naar haar werk te gaan.

Abonnement NTM Tram
Tram abonnement voor het traject Nijensleek-Steenwijk Jaartal: 1947. Bron: J. Mos, Ruinerwold.


Landbouwproducten, veevervoer en tot 1932 vormden postvervoer de belangrijkste klandizie. Personenvervoer was er in mindere mate.

Dit abonnement voor de Tram was in 1947 gekoppeld aan de Ambachtsschool. Voor fl 2,40 mocht er in de periode 16 april 1947 tot met 15 mei 1947 met de tram gereisd worden. In de vakantieperiodes kon men geen gebruik maken van de tram. Niet veel later in datzelfde jaar stopte het persoonsvervoer ook. De autobus nam de functie van personenvervoer over.

Invasielocomotieven

Tram in de richting Wilhelminaoord. Vermoedelijk in de buurt van de Kon. Wilhelminalaan 74
Invasieloc in de richting Wilhelminaoord.
Vermoedelijk in de buurt van de Kon. Wilhelminalaan 74
Jaartal: 1945-1946. Bron: H.H. Niemeijer, Velp.

Direct na de oorlog rijden er op het traject locomotieven die in Engeland, tijdens de oorlog, zijn gebouwd. Deze locs zijn op 26 juli 1944 op het strand van Normandië afgeleverd. Achter de linies worden ze ingezet voor het transport van goederen en legeronderdelen.
Na de bevrijding zijn er in Nijmegen een 5-tal van die locomotieven achtergebleven. Deze worden overgenomen door de NTM. Vanaf 1947 gaat het al materieel van de NTM over naar de NS. Twaalf jaar rijden de invasielocomotieven heen en weer in het grensgebied van Drenthe, Friesland en Overijssel.

Loc NS 162 en Loc164, rijdend in de richting Frederiksoord.
Jaartal: 13 juli 1961. Bron: J.J. Overwater (W.Wijbenga)

Laatste rit in 1962

Op 29 september 1962 reed de tram voor het laatst en daarna wordt het hele spoor opgeruimd.

Op 30 september 2022 presenteert Lourens Looijenga zijn boek over de tram

Boekpresentatie NTM Tram
Boekpresentatie NTM Tram. Jaartal: 30 september 2022. Bron: I. van Nieuwenhoven

Voor de oostkant van het voormalige tramstation in Noordwolde:
v.l.n.r. Jan Oosterhof (Historische Vereniging Makkinga),
Jan Doodhagen (Dorpsarchief Noordwolde),
Lourens Looijenga,
Bé Puister (Historische Vereniging Steenwijk e.o.) en
Kees van Hasselaar (Historische vereniging ’t Fledder Kerspel).

In KerspelStokkies nr 22, december 2010 is een artikel over de tram te vinden.

bron invasielocomotieven: Drenthe in de oorlog


Laatste aanpassing: 30 oktober 2022