Familie Jannes Beenen – Pietje Paalman

Jannes Beenen
Jaartal: rond 1942.
Bron: J.A. Beenen
Pietje Paalman.
Jaartal: 1954
Bron: J.A. Beenen

Jannes Beenen wordt geboren op 14 november 1879 in Nijensleek en is zoon van Roelof Beenen, landbouwer in Nijensleek, en Aaltje Bralten.
Petronella Wilhelmina Anna (Pietje, Pietien) Paalman wordt geboren op 7 oktober 1881 in Steenwijk. In 1890 komt het gezin van vader Hendrikus Paalman (grofsmid) en moeder Johanna Cornelia van Hensbergen naar Nijensleek.

Gezin Jannes Beenen en Pietje Paalman

Jannes en Pietje trouwen op 6 juli 1901. Er worden een aantal kinderen geboren:

  • Roelof (Oeje) Beenen (14 december 1901 Nijensleek)
  • Johanna Cornelia (Anje) Beenen (22 augustus 1903 Nijensleek)
  • Aaltje Beenen (31 januari 1912 Nijensleek)
  • Hendrikus (Rikus, Broer) Beenen (10 november 1913 Nijensleek)
  • Jan Adolf (Jan) Beenen (5 maart 1924 Nijensleek)
Nijensleek - Hoofdweg 70-72
vlnr. Johanna (Anje) Beenen, verm. dienstmeisje, Roelof Beenen, oma Aaltje Beenen-Bralten en
midden voor Aaltje Beenen
Jaartal: 1914. Bron: fam. Beenen, Nijensleek

Familie Beenen-Paalman

Roelof Beenen, Aaltje Beenen, Jan Beenen, Anje Beenen, Rikus Beenen en Jannes Beenen en Pietje Beenen-Paalman op de foto ter gelegenheid van het 45 jarig huwelijksfeest van Jannes en Pietje

Familie Beenen - Paalman
Roelof Beenen Aaltje Bralten-Beenen Jan Adolf (Jan) Beenen Johanna Cornelia (Anje) Eleveld-Beenen Hendrikus (Rikus, Broer) Beenen Jannes Beenen Pietje Paalman

Roelof Beenen

Aaltje Bralten-Beenen

Jan Adolf (Jan) Beenen

Johanna Cornelia (Anje) Eleveld-Beenen

Hendrikus (Rikus, Broer) Beenen

Jannes Beenen

Pietje Paalman

50 jaar getrouwd

Landbouwer

Jannes was landbouwer in Nijensleek. Op een landbouwtentoonstelling op 29 mei 1935 won Jannes de 1e prijs in de categorie varkens, rubriek 3: oudere drachtige zeugen.

1e prijs 1952 gebroeders Beenen
Bron: M.G.N Krijnen

In 1952 is de jaarlijkse Landbouwtentoonstelling in Vledder.
De burgemeester opent het geheel “...Een landbouwtentoonstelling is in de loop der jaren anders geworden dan het vroeger was, het is niet meer het tentoonstellen van hetgeen de natuur ons in een bepaald jaar als beste had geschonken, doch het is geworden een wetenschap waarbij de bekwaamheid van de exposant naar voren komt, de landbouw is met al zijn nieuwe facetten een vak geworden, waarbij alleen de besten kunnen uitblinken, zonder degelijk landbouwonderwijs een een gedurig bijhouden van de vakliteratuur is de evolutie van de landbouw niet meer te volgen…“.
Fanfarecorps Concordia uit Frederiksoord speelt het Wilhelmus na de openingswoorden. Er wordt in allerlei categorieën gestreden om prijzen. In de klasse IX. Zogende zeugen met tenminste 9 biggen ouder dan 1 jaar en 9 maanden is de eerste prijs voor Tiny van de gebroeders Beenen uit Nijensleek.

Actief in verenigingsleven

Jannes was zeer actief in het dorp Nijensleek en voor de voetbalvereniging Old Forward te Frederiksoord. In 1945 was hij betrokken bij oprichting van de vereniging Dorpsbelang Nut en Genoegen Nijensleek. Hij was secretaris van 1 december 1945 tot 1953, daarna is hij nog een periode adviserend bestuurslid geweest.
Ook was hij lid van de gemeenteraad voormalige gemeente Vledder in de periode van 1946 tot en met 1953.
Pietje was ook actief in het verenigingsleven. Ze was lange tijd lid van de plattelandsvrouwen afdeling Nijensleek.

Overlijden Jannes Beenen – Pietje Paalman

Jannes Beenen
Jaartal: onbekend
Bron: J.H Beenen

Jannes overlijdt op 23 maart 1956 in Nijensleek. Pietje overlijdt op 4 oktober 1964 in Nijensleek.
Het graf is op de begraafplaats van Vledder.

1.1 Roelof Beenen – Eisje Russchen

Zoon Roelof was landbouwer en veehouder en dreef een boerderij aan het huidige adres Hoofdweg 72 Nijensleek.
Hij trouwt op met Eisje Russchen.

Hij was lange tijd gemeenteraadslid.

1.2 Cornelia Johanna Beenen – Roelof Eleveld

Dochter Cornelia trouwt op 9 mei 1925 met landbouwer Roelof Eleveld

1.3 Aaltje Beenen – Geert Bralten

Dochter Aaltje trouwt op 7 juni 1939 met Geert Bralten, koopman in Meppel

1.4 Rikus Beenen – Aaltje Booij

Rikus Beenen.
Jaartal: onbekend.
Bron: H. Beenen-Brand, Nijensleek
Rikus Beenen
Jaartal: onbekend
Bron: H. Beenen-Brand, Nijensleek

Zoon Rikus trouwt op 13 mei 1942 met Aaltje Booij.
Hij heeft aan de Hoofdweg nr 70 in Nijensleek gewoond en was ook veehouder.

1.5 Jan Adolf Beenen – Hilligje Lutina Bennen

Al heel jong is hij verknocht aan de jacht, z’n hele leven is hij daarbij betrokken.
Hij legt de eerste steen van de woning aan de Hoofdweg nr 74 in Nijensleek. Zijn brood verdient hij als veehouder in Nijensleek.

Hij trouwt met Hilligje Lutina Bennen.


Laatste aanpassing: 22 maart 2024