Vrijwillige brandweer – Vledder

Brandweer Vledder
Brandweer Vledder
Jaartal: 2018. Bron: Facebook Brandweer Vledder
Brandweerkazerne Vledder
Brandweerkazerne Vledder
Jaartal: 16 juli 2022. Bron: ’t Fledder Kerspel

Het vrijwillige brandweer team van Vledder kent een lange geschiedenis. In 1918 is er al sprake van een brandweer.

Gegevens over deze eerste periode zijn er niet. Tegenwoordig bestaat het team uit ongeveer 18 personen. Mensen die altijd klaar staan om hulp te verlenen. In 2018 bestaat de Brandweer Vledder 100 jaar.

Brandweerwagens

Het is 1932 als er door de burgemeesters en wethouders besloten wordt om nieuw materieel te kopen voor de brandweer.
Dit voorstel wordt op 15 juli van datzelfde jaar door de Gedeputeerde Staten goedgekeurd. In maart 1933 is het zover. De brandweerwagen is er!

Volgens een ingezonden stuk in de Oprechte Steenwijker Courant van 6 januari 1934, is de spuit op de 5e januari van dat jaar voor het eerst gebruikt bij een schoorsteenbrand.
De schrijver, H.F. van Nieuwenhoven uit Vledder was echter kritisch over de verrichtingen van het personeel.

Brandweerauto - Vledder
Brandweerwagen – Vledder
Jaartal: 31 juli 1974.
Bron: ’t Fledder Kerspel

In 1960 heeft de brandweer een GMC (type TS. LD1500 HD, met een opbouw van Boudewijn-Amag Hilpert, kenteken UB-60-72) in gebruik. Deze doet dienst tot 1975.

Tot ongeveer 1962 waren er zgn. buitenposten in Frederiksoord, Nijensleek, Wilhelminaoord, Vledderveen en Doldersum. Na aanschaf van een nieuwe wagen werden deze posten opgeheven.

Een overzicht van de wagens van de brandweer is te vinden op de site “Brandweer Voertuigen Online” ( en via de knop Brandweerwagens onder aan de pagina)

Onderkomen

De brandweer zit lange tijd in het gebouw gemeentewerken/brandweer dat rechts naast het gemeentehuis staat. Eind jaren ’60 wordt een boerderij aangekocht aan de Schapendrift 12.
Na een grondige restauratie wordt het gebruikt door de dienst gemeentewerken. Er wordt daarbij een aparte garage gebouwd voor de brandweer.

Tees opent uitbreiding van de kazerne
Tees opent uitbreiding van de kazerne
Bron: Drentse Courant, 5 april 1997.


In 1996 wordt en nog een aanbouw gemaakt. Burgemeester Tees verricht de openingshandelingen in april 1997.
In twee opzichten is het bijzonder: de werkzaamheden zijn door de brandweerlieden zelf uitgevoerd (op het het metselwerk na) en het is de eerste officiële handeling van burgemeester Tees
(hij is sinds 1 februari 1997 waarnemend burgemeester tot de gemeentelijke herindeling van 1 januari 1998)

Vledder - Brink 1
Vledder – Brink 1
Jaartal: ongeveer 1910.
Bron: P. Oosterhof, Assen
Vledder - Schapendrift 12
Vledder – Schapendrift 12.
Jaartal: eind jaren ’60.
Bron: M. van Nieuwenhoven, Noordwolde
Vledder - Schapendrift 12
Vledder – Schapendrift 12. Uitbreiding van de brandweerkazerne.
Jaartal: 25 november 1996.
Bron: I. van Nieuwenhoven

Brandweerkazerne Vledder
Brandweerkazerne Vledder
Jaartal: 16 juli 2022. Bron: ’t Fledder Kerspel

Na de verkoop van de boerderij, begin 2000, krijgt de kazerne een ander adres: Kerkhoflaan 2.


Veranderingen

De brandweer heeft in de loop der jaren aardig wat veranderingen ondergaan. Het alarm (sirene) bij het gemeentehuis dat vervangen werd door een pieper.
De taken van de brandweer veranderden (ook hulpverlening en rampbestrijdingsorganisatie). Het landelijke alarmnummer 06-11 doet zijn intrede (1989). De alarmering wordt via een centrale meldkamer in Assen geregeld (1990). De introductie van een mobilofoon waardoor communicatie met de portofoons mogelijk is. De introductie van 1 brandweerregio in Drenthe (in plaats van drie regio’s) in 1994.
Andere werkmethoden en hulpmiddelen. Introductie van het landelijk alarmnummer 112 in 1997. De herindeling van de gemeenten en de gevolgen daarvan voor de brandweer.

Oefenen

Regionale wedstrijd van de Brandweer.
Jaartal: 1964-1965.

De Solweg van Vledder richting Doldersum kende als laatste bebouwing aan de oostkant een klein boerderijtje. In ruilverkavelingsverband moest het plaatsmaken voor de grotere boerderij die nu op de hoek van Solweg en Madeweg staat. De brandweer van Vledder kreeg toestemming om het object te gebruiken voor een regionale wedstrijd.

Brandweerlieden – de teams

JaarFotoInformatieFoto detailsFoto bron
JaarFotoInformatieFoto detailsFoto bron

Brandweerlieden – de gezichten

In de beginjaren was de gemeente-architect ook automatisch de commandant van de brandweer.

AchternaamVoornaamFotoPeriode VanPeriode TotInformatieMeerinfo
AchternaamVoornaamFotoPeriode VanPeriode TotInformatieMeerinfo

Hoeveelheid branden en hulpverlening

JaarAantal BrandenAantal Hulpverleningen
JaarAantal BrandenAantal Hulpverleningen

Jokkmokk

Het team van de brandweer heeft vanaf 1979 een uitwisselingsverband met de Laplandse Jokkmokkse brandweerploeg.
In 1987 nemen ze een historische brandweerwagen mee terug. De leden van de brandweer knappen de wagen zelf op. Het herstel kost ongeveer 3 jaar.
De wagen wordt met name ingezet voor “feesten en partijen”.

Historische brandweerauto
Historische brandweerauto
Jaartal: september 1987. Bron: F. Trompetter
Historische brandweerauto in volle glorie hersteld.
Jaantal: 1990. Bron: F. Trompetter

Met dank aan: F. Trompetter


Laatste aanpassing: 25 augustus 2022