Vledderveen – Jodenweg

Ver voor de oorlog waren de wegen in en rondom nog niet verhard. Er liep toen een pad van het schooltje richting Vledder (op de hoek met de P.W. Janssenlaan en de huidige Jodenweg) . Het zandpad had de voorspelbare naam: Schoolpad.

In de oorlog, in 1942, werd het Schoolpad verlengd en opgeknapt door geïnterneerde Joden die waren ondergebracht in het barakkenkamp aan de Middenweg in Vledder. Vanaf dat moment wordt het pad in de volksmond het Jodenweg genoemd.
Als in 1960 alle straten een officiële naam krijgen dan is het niet meer dan logisch dat de naam Jodenweg gekozen wordt.

Tewerkgesteld


In de periode van 10 januari 1942 tot 2 oktober 1942 verbleven 180 joodse geïnterneerden in het kamp de Lange Wanden.

Tewerkgestelden
Henk Willems

Henk Willems

Hij was werkzaam bij de Nederlandse Heidemaatschappij

Vledderveen - Jodenweg
Vledderveen – Jodenweg.
Jaartal: 26 december 2021. Bron: ’t Fledder Kerspel

Gedoe om de naam Jodenweg

In de jaren rond 1980 – 1995 is er veel te doen om de naam van de weg. Het zou door sommigen als discriminerend kunnen worden opgevat. Er wordt zelfs aan een plan gewerkt om de weg om te dopen naar “Venneweg”. Aanleiding daartoe zou zijn de bouw van een multifunctioneel centrum.
De Stichting Voormalig Kamp Westerbork en de Vereniging Voormalig Kamp Westerbork komen ook met een advies: “”…Bij dezen willen we U met klem verzoeken dit voorstel (Jodenweg wijzigingen in Venneweg) niet aan de Raad van uw gemeente voor te leggen. De naam ‘Jodenweg’ is historisch ontstaan en een herinnering aan de Joodse gemeenschap en het lot dat zij heeft ondergaan in de laatste oorlogsperiode. Deze herinnering kan en mag niet worden uitgewist. Het gaat hier niet alleen om een naam sec, maar bovenal om de emotionele lading welke de naam voor velen in zich heeft.” (bron: gemeente Westerveld).
Na veel ophef en publiciteit schrijft B&W in een brief van 28 november 1995 dat de naam Jodenweg onverkort zal worden gehandhaafd. En zo kennen we dus nog steeds de Jodenweg. Nu ligt aan het begin van de Jodenweg een zwerfkei met daarop een bronzen plaquette:
“Ter nagedachtenis aan de Joodse dwangarbeiders die in 1942 in Vledderveen te werk gesteld zijn geweest. Door hen werden onder meer aan deze weg werkzaamheden verricht.”
De plaquette werd in december 1986 onthuld door de schoolkinderen Bianca Boertje en Simone Hof.
De lagere school in Vledderveen heeft het monument geadopteerd.

Vledderveen-Jodenweg-Plaquette
De plaquette op de hoek van de Jodenweg in Vledderveen.
Jaartal: 29 oktober 2008. Bron: ’t Fledder Kerspel
Vledderveen-Jodenweg-Plaquette
De plaquette op de hoek van de Jodenweg in Vledderveen.
Jaartal: 29 oktober 2008. Bron: ’t Fledder Kerspel


Het gehele verhaal over de achtergrond van de Jodenweg is te vinden in KerspelStokkies nr. 5, April 2005.


Laatste aanpassing: 25 september 2022