Vledderveen – OLS (de Heidehoek)

In 1895 ging er een verzoek van de bevolking van Vledderveen naar het toenmalige college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Vledder om een school te mogen stichten in Vledderveen. Dit verzoek van de heer B. Jansen en anderen werd in 1898 afgewezen. De kinderen van Vledderveen konden immers ook naar de school in Vledder gaan. In 1905 ging er weer een verzoek naar de gemeente. De wegen naar Vledder waren soms zeer slecht begaanbaar en wegens plaatsgebrek konden de kinderen uit Vledderveen soms niet naar de scholen in de direct omgeving.
Op 30 juli 1906 wordt besloten een school te stichten. De school is geopend in 1909.
De bouw kostte ƒ 10.423,85, aan meubilair en onderwijsmiddelen werd ƒ 1462,51 besteed.
Dhr. J. Guichelaar is het eerste hoofd van de school, er krijgen dan ongeveer 80 kinderen les.

Aanbesteding schoolgebouw
Aanbesteding schoolgebouw
Bron: Delpher: Opregte Steenwijker Courant, 3 april 1909
Hoofd van de School gezocht
Hoofd van de School gezocht
Bron: Delpher: Opregte Steenwijker Courant, 1 mei 1909
Personeel gezocht
Personeel gezocht
Bron: Delpher: Provinciale Drentsche en Asser Courant, 18 juli 1919


Schoolboekje

Alle kinderen kregen een rapport om hun vorderingen bij te houden. Pietje Beun, leerling van de school in de periode 4 mei 1926 tot halverwege 1933 deed het uitstekend.

Schoolboekje
Bron: P. Oosterhof, Assen

Onderwijs lichamelijke oefening

In 1930 is verplicht om ook lessen te geven in lichamelijke oefeningen. De Opregte Steenwijker Courant van 8 november 1930 schrijft hierover:
“Aangezien vooralsnog de noodige leerkrachten en de noodige lokalen en terreinen voor het geven van onderwijs in lichamelijke oefening bij de o.l scholen te Vledder, Vledderveen en Nijensleek ontbreken, stellen B. en W. voor, hen evenals vorige jaren te machtigen tot het aan heeren Ged. Staten van Drenthe vragen om vrijstelling van de verplichting tot het geven van dat onderwijs tot 31 dec. 1931. Met algemeene stemmen hiertoe besloten.”
Dit soort berichten zijn we zeker tot 1940 terug in de kranten.

Meer dan een school

In de periode 1930 -1935 is er nogal wat ophef over het wel dan niet mogen gebruiken van de school voor ’t houden van ledenvergaderingen. Er wordt uiteindelijk besloten tot het bouwen van een nieuw gebouwtje van ruim 40 m2 . Het houten gebouwtje, op steenen voet, zal achter de school komen te staan. Er zal een commissie, onder leiding van M. Hoekstra, worden samengesteld uit vertegenwoordigers van de belangstellende verenigingen.

Verbouwingen en verval

Het is 1953 als er aanbestedingen gedaan worden voor de verbouwing van de school. De schoolkinderen zullen tijdens de verbouwing ondergebracht worden in de gebouwtjes “Samen één” en “Eben Haëzer”.
In 1970 haalt de school in negatieve zin de krant: er wordt al lange tijd gesproken over een verbouwing, en het is er ‘een troep’.

Met ingang van 1 augustus 2014 gaat de school samen met de school van de OLS in Vledder.
De school sluit de deuren op 1 augustus 2015.

Reünie

Op 31 mei 1980 wordt het 70-jarig bestaan van de school gevierd.

Met toestemming (deels) overgenomen uit het Reünie boekje De Heidehoek, augustus 2009.
In KerspelStokkies nr 18, september 2009 heeft een uitgebreid verhaal gestaan over deze school.


Laatste aanpassing: 20 januari 2023