Wilhelminaoord – Kon. Wilhelminalaan 20 (Mandenmakerij)

Mandenmakerij
Mandenmakerij. Jaartal: 1906. Bron: P. Oosterhof, Assen

In 1818 komt de sociaal bewogen Johannes van den Bosch met een ambitieus plan om de armoede in ons land te bestrijden door de stichting van landbouwkoloniën. De voormalige mandenmakerij (weverij en smederij) voorzag in de behoefte om kolonisten die niet in staat waren zware landarbeid te verrichten, andere werkzaamheden aan te bieden.

Wilhelminaoord - Mandenmakerij
Brand in de Mandenmakerij. Jaartal: 20 februari 1900.
Bron: Delpher – Het nieuws van den dag – kleine courant
Wilhelminaoord - Mandenmakerij.
Beeld van de arbeidsomstandigheden in een mandenmakerij.
Jaartal: onbekend. Bron: ’t Fledder Kerspel

Op de afbeelding een blik op het werk in een mandenmakerij. Het is niet helemaal zeker of deze opname in de mandenmakerij in Wilhelminaoord gemaakt is.

In juli 2018 onderging de Mandenmakerij een ingrijpende restauratie en renovatie. In 2019 kreeg de Mandenmakerij een zorgbestemming.


Laatste aanpassing: 12 november 2022