Wilhelminaoord – Smederij

Achter de Mandenmakerij stond vroeger nog een gebouw. Het gebouw bestond uit een smederij (aan de voorkant gezien vanaf de Oranjelaan) en een kokerij/ververij (aan de achterkant).
De ontwerpen van 10 april 1900 geven een goed beeld van het gebouw.

Wilhelminaoord - Mandenmakerij
Wilhelminaoord – Mandenmakerij. Opname op de omslag van het jaarverslag 1901 van de Maatschappij van Weldadigheid Jaartal: 1901. Bron: archief D. van Raalte
bron: Drents Archief (NL-AsnDA_0186_2829.4_001)

Verhuur smederij

De Maatschappij van Weldadigheid is eigenaar van het pand.

PeriodeNaam Meer gegevens
mogelijk 1910 – 1937Willem BotermanWillem Boterman sterft in 1937.
1 mei 1938 – 1952Hendrik BeugelingHendrik gaat in 1952 failliet.

Smid Willem Boterman

Delpher: Hepkema’s Courant,
9 augustus 1918

Het is niet precies duidelijk wanneer Willem Boterman als smid aan de slag gaat in de smederij.

Vanaf 1915 is hij met enige regelmaat op zoek naar een smidsknecht.
In 1926 beschikt hij over een tweetal machines voor het dorschen van alle soorten granen.

Aan het werk in de smederij

Links achterin de dorsmachine waarmee Boterman in het oogstseizoen loonwerk verrichte.


Jaartal: mogelijk na 1930.
Bron: album van der Laan

Smederij
Mogelijk Gerard Bos Willem Boterman

Mogelijk Gerard Bos

Willem Boterman

Het vermoeden bestaat dat het niet zo goed gaat met Willem Boterman vanaf begin 1937. Er worden hooimachines te koop aangeboden. In 1937 sterft hij.
Na zijn dood worden er ook melotteploegen te koop aangeboden door zijn weduwe.

Smid Hendrik Beugeling

Hendrik Beugeling is de opvolger van smid Boterman. Hendrik, de oudste zoon van Johannes Beugeling en Johanna Bekhof wordt geboren op 5 oktober 1912 in Noordwolde. Hij is, net als zijn vader, (hoef) smid.
Wanneer hij exact de smederij huurt is niet helemaal duidelijk.
Het is 2 juli 1938 als hij in het huwelijksbootje stapt met Jeltje van der Schoot. Waarschijnlijk huurt hij rond die tijd de smederij.

Verbouwing

Het is september 1943 als er een tekeningen gemaakt worden voor de verbouwing van het pand. Het achterste deel, de kokerij en weverij, wordt verbouwd tot woning.

In het achterste deel hebben verschillende gezinnen gewoond, oa. Dirk Postma, hij was werkzaam bij Hoeve Marianne.

Verbouwing Kokerij-Ververij Bron: Drents Archief – (ref NL-AsnDA_0186_2829.2_001)

Het voorste deel blijft tot ongeveer 1952 in gebruik als smederij. Hendrik Beugeling gaat in 1952 failliet.
Er is een publieke verkoping op 13 juni 1952.
De gehele winkelvoorraad, de inventaris van de smederij en de meubels en huishoudelijke goederen worden verkocht in een openbare verkoop.

Het pand komt leeg te staan en staat te verpauperen in de jaren daarop.
Ergens rond 1960 wordt het pand gesloopt. Er komt een nieuwe woning voor in de plaats.

Wilhelminaoord-Oranjelaan 1
Wilhelminaoord-Oranjelaan 1
Jaartal: 30 januari 2022, Bron: ’t Fledder Kerspel

Laatste aanpassing: 7 mei 2024