Boschoord – Boylerstraat 4 (Hoeve Boschoord )

Boschoord - Hoeve Boschoord
Hoeve Boschoord
Jaartal: ongeveer 1985. Bron: ’t Fledder Kerspel

Hoeve Boschoord vindt haar oorsprong in de in 1818 opgerichte Maatschappij van Weldadigheid. Het doel van de Maatschappij was het bestrijden van armoede, onder andere door het verschaffen van arbeid. De Maatschappij kocht daartoe in Drenthe stukken grond waarop werkloze arbeiders te werk werden gesteld.
Hoeve Boschoord is waarschijnlijk ontstaan uit een ontginningsschuur voor het Doldersummerveld. In 1896 is het voor het eerst benoemd als ‘Boerderij Kolonie VII’.

Na 1945 verlegde de Maatschappij onder invloed van de verbeterde sociale voorzieningen, haar activiteiten onder andere naar de zorg voor wat toen genoemd werden “onmaatschappelijke debiele mannen”. De Maatschappij stichtte voor deze mannen de verpleeginrichting “Hoeve Boschoord”. Nadat het Ministerie van Justitie de nieuwe verpleeginrichting had erkend en zich bereid had verklaard tot samenwerking, werd in 1950 de eerste cliënt opgenomen. De cliënten werden omschreven als “mannelijke personen, waarbij niet de typisch psychopathische of criminele factoren overheersen, doch waarbij onmaatschappelijk gedrag op de bodem van een gebrekkige ontwikkeling der geestesvermogens overheerst”.

Hoeve Boschoord werd aanvankelijk gevestigd in een verbouwde boerderij nabij het dorpje Boschoord. De sterke veroudering van het gebouw, de behoefte aan meer gesloten plaatsen en de vernieuwing in therapievormen, leidden in de zeventiger jaren tot de bouw van een nieuw woon- en therapiegebouw “de Beuken” aan de Boylerstraat, op het terrein naast de oude hoeve. Deze nieuwbouw werd in 1979 betrokken. De oude hoeve is gerenoveerd en huisvest onder meer de administratie. Tevens werd in Wilhelminaoord de vestiging van de open afdeling “de Linden” geopend. De symbolische eerste steen wordt gelegd door de kleindochter van de bestuursvoorzitter van de Maatschappij van Weldadigheid. Er wordt ook een plaquette onthult met haar naam: Marie-Anique Eschauzier.
De bestuursvoorzitter, prof. jhr. mr. Theodoor Willem van den Bosch, is een nakomeling van Johannes van den Bosch, de oprichter van de Maatschappij van Weldadigheid.

Hoeve Boschoord - uit de lucht
Hoeve Boschoord. Jaartal: 1982. Foto: gemeente Westerveld
Hoeve Boschoord - uit de lucht
Hoeve Boschoord. Jaartal: 1982. Foto: gemeente Westerveld
Hoeve Boschoord - uit de lucht
Hoeve Boschoord. Jaartal 1982. Foto: gemeente Westerveld
Hoeve Boschoord - uit de lucht
Hoeve Boschoord. Jaartal: 2017.
Foto: Google Earth
Hoeve Boschoord
Hoeve Boschoord Jaartal: onbekend. Bron: T. Kijl

Aanvankelijk was er in Hoeve Boschoord alleen plaats voor jonge mannen die, na een veroordeling door de rechter, ter beschikking van de regering waren gesteld, de zogenaamde TBS-patiënten, of een voorwaardelijke veroordeling kregen, al of niet met een onvoorwaardelijk deel, met als bijzondere voorwaarde de opname in een inrichting zoals Hoeve Boschoord.
Meestal werd Hoeve Boschoord bij naam genoemd in de tekst van de bijzondere voorwaarde.
De huidige populatie cliënten bestaat onder meer uit TBS-gestelden, S.G.L.V.G. (Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapten) en vrijwillige opnamen.
Ook doet Hoeve Boschoord veel aan extramurale zorg.

Hoeve Boschoord ligt aan de Boylerstraat (nr. 4)
bron: Hoeve Boschoord

Rond 2007-2008 is er wederom een verbouwing geweest. De plaquette is toen waarschijnlijk verloren gegaan.


laatste aanpassing: 28 oktober 2023